O mě / About

MIROSLAV MAŘENEC
(MgA., Ing.)


MOTTO
Je pravděpodobné, že žížala reaguje pouze na instinktivní signály.
Svět se pro ni dělí na signály „lez směrem k...“ a „prchej“.


VÝSTAVY
2015
Neskutečný realizmus, Galerie Dolmen
O5 v Liteře, Galerie Litera
2014
Jednou se tam sejdem všichni, Galerie Litera
2013
Dílčí rekapitulace, Městská knihovna Praha, Artotéka Opatov
Výstava diplomantů AVU, Národní galerie, Veletržní palác
2012
Intermediální ateliér AVU, Brno, areál fy Alstom
Studenti a absolventi AVU, ateliér klasické malby
Muzeum středního pootaví Strakonice
2011
Figurama 11., Státní technická knihovna Praha
Obrázkáři, Galerie AVU, s A. Jiříčkovou
Intermezzo, galerie Diamant S.V.U. Mánes, s J.Petrovem, B.Novákovou, D.Doktorem, P.Vichrovou a V.Jamrichovou
6. Žižkovský výtvarný salón, galerie Atrium, Praha 3
Defenestrace, Novoměstská radnice Praha, studenti a absolventi ateliéru prof. Berana


VÝTVARNÉ VZDĚLÁNÍ
2007 – 2013
Akademie výtvarných umění
ateliér Malba IV. prof. Zdeňka Berana
2011 – 2012
ateliér Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka